Arbeidsdeskundig onderzoek: hoe je grip krijgt op de situatie

Ondernemers worstelen met deze vragen:

Een arbeidsdeskundig onderzoek kan helderheid verschaffen op vele gebieden. In ieder geval worden belangrijke vragen beantwoord:

  • kan mijn werknemer het werk echt niet meer doen?
  • klopt de belastbaarheid met de geschiktheid van mijn werknemer?
  • wat is het arbeidsvermogen van mijn werknemer na het ziekteverlof?
  • zijn de re-integratieactiviteiten tot nu toe zinvol?
  • is mijn werknemer geschikt om werk te doen bij mij of bij een andere werkgever?

Veel redenen waarom ondernemers hier afhaken

Een dossier van een zieke werknemer kan veel hoofdpijn en zorgen opleveren. Herkent u dat? Uw werknemer zet zijn hakken in het zand, u kent de regel- en wetgeving niet goed genoeg of misschien wilt u liever het dossier helemaal sluiten. Of u wilt het beste voor uw werknemer: hij of zij presteert uitstekend maar kan door omstandigheden nu minder presteren. Hierbij vraagt u zichzelf af hoe u kunt anticiperen op deze situatie. Door onze wetgeving krijgt u te maken heeft met allerlei verplichtingen die vaak niet te overzien zijn. Maak het uzelf wat makkelijker en schakel onze arbeidsdeskundige in.

Belangrijkste benodigdheid voor een goede beslissing!

Iedere situatie vraagt een andere aanpak, ieder mens is anders, iedere ondernemer is anders. Wel is het zo dat in de meeste gevallen de aanpak in grote lijnen hetzelfde is. Onze arbeidsdeskundige voert gesprekken met de bedrijfsarts, werknemer, werkgever en leidinggevende. Deze gesprekken gaan over de organisatie, werkzaamheden, andere functies en de visie van de medewerkers over de functie.

Hierna vindt er een bedrijfsonderzoek plaats. De vraag die hierbij centraal staat is of er mogelijkheden zijn op werkhervatting binnen uw organisatie of dat het toch zinvol is om een werkplek te vinden bij een andere werkgever. In dit laatste geval kunt u met ons contact opnemen voor het starten van een re-integratietraject tweede spoor. Wij gaan dan samen met en voor uw medewerker op zoek naar een geschikte passende werkplek.

Alle bevindingen worden gerapporteerd in een Arbeidsdeskundig Rapport. Deze kunt u gebruiken als basis voor uw verdere beslissingen, managementdoeleinden of rapportagedoeleinden zoals voor het UWV. Hiermee heeft u een solide basis voor de verdere stappen die u gaat nemen. Hiermee voorkomt u dat het UWV u beoordeelt op een  administratieve loonsanctie.