Arbeidsmarktvraagstukken: geld verdienen aan personeel?

Quotumwet: moet ik er iets mee?

We krijgen veel vragen over alle subsidies die er zijn voor toekomstige werknemers die een achterstand hebben op de arbeidsmarkt. Zeker met het aannemen van het Sociaal Akkoord waarin de veelbesproken quotumregeling wordt genoemd. Inmiddels is de Quotumwet soepeler geworden: werkgevers moeten meer banen creëren voor de doelgroep van de Participatiewet, het quotum wordt vervangen door een variabel percentage. Eén ding staat vast: werkgevers moeten banen creëren voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.

Vermijd onnodige risico’s

Zo maar iemand aannemen die in de doelgroep van de Participatiewet valt raden wij u niet aan. Overleg eerst en weet waar u aan begint. Tot nu toe vallen de mensen die een WWb of een WsW-regeling hebben binnen deze Participatiewet. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk. De Wajongers vallen er voorlopig nog buiten (nieuwe Wajongers niet). Hiervoor is het UWV weer verantwoordelijk.

De overheid compenseert: aantrekkelijke subsidies

Compensatie van onze overheid is interessant: als iemand niet in staat is om het minimumloon te verdienen, compenseert de overheid (gemeente) aan tot dit minimumloon. Maar: nu hebben we het alleen nog maar over de doelgroep van de Participatiewet. Er zijn namelijk nog veel meer interessante subsidiemogelijkheden. Zo zijn er aantrekkelijke voordelen voor een werkgever die iemand aanneemt die ouder is dan 50 of bijvoorbeeld interessante premiekortingen.

DIM combineert: kennis, advies en aanbod van werknemers

Wij kunnen er voor zorgen dat uw organisatie een aanbod krijgt van personeel met een achterstand op de arbeidsmarkt. Of dit nu een persoon is uit de Participatiewet of juist iemand die arbeidsgehandicapt is. We presenteren aan u de persoon èn het kostenplaatje. Hiermee bespaart u eindeloos gezoek, uw personeelsadviseur kan zich richten op andere zaken en er is direct aanbod van personeel. Twee vliegen in één klap.