Mediation: goed uit elkaar gaan met een vaststellingsovereenkomst

Succesvol oplossen: durf je je kwetsbaar op te stellen?

Een mediator is uitstekend middel om een conflict op te lossen. Er is een groot verschil tussen werken met een mediator of met een advocaat/rechter. De mediator neemt namelijk geen standpunt in, hij bedenkt geen oplossingen en neemt ook geen beslissing. Dat doet u namelijk zelf. De mediator zorgt voor het proces waarin u samen een oplossing kunt bereiken die voor iedereen bevredigend is. Er ontstaat dan een win-win situatie.

Als bijvoorbeeld een rechter een beslissing nemer dan is er meestal sprake van een winnaar en een verliezer en het is altijd maar de vraag of de verliezer zijn verlies wel kan dragen en of de winnaar zijn winst wel kan verzilveren. En dan hebben we het nog niet eens over de toekomst. Want wat betekent deze uitkomst voor de toekomstige relatie tussen beide partijen?

Wat te doen als je keiharde kritiek krijgt?

Bij mediation zijn er twee belangrijke uitgangspunten: vertrouwelijkheid en geheimhouding. Als er een conflict is dan vertrouwt met meestal elkaar niet. Of wanneer u met uw medewerker toewerkt naar een vaststellingsovereenkomst, kunnen allerlei emoties tevoorschijn komen die het proces verstoren. De mediator helpt om de balans te vinden in de gesprekken. Als het duidelijk is dat werknemer en werkgever uit elkaar gaan via een vaststellingsovereenkomst dan houdt de mediator dit proces in de gaten, er is een doel.

Onder de geheimhoudingsplicht valt alles wat er tijdens de gesprekken besproken wordt. Als er een gespreksverslag gemaakt wordt, een overeenkomst of er is een uitkomst dan vallen deze ook onder dezelfde geheimhoudingsplicht van de mediator.

Belangrijk is wel dat de deelnemende partijen bereidwillig zijn om deel te nemen anders is de mediation gedoemd te mislukken. Geen enkele partij kan overigens gedwongen worden mee te doen. Dit geldt ook als een ander mediation voorstelt (bijvoorbeeld doorverwijzing van een rechter).

Als u kiest voor mediation, zult u actief moeten meewerken om het goed te laten verlopen. U moet samen een oplossing willen vinden voor het probleem.

Durf jij te zeggen wat je dwarszit?

Als werkgever en werknemer uit elkaar gaan via een vaststellingsovereenkomst dan wordt in een kennismakingsbesprek gekeken of er voldoende motivatie en onderhandelingsruimte is. Als besloten wordt de mediation door te zetten dan volgt het sluiten van een mediationovereenkomst. In deze overeenkomst wordt vastgelegd wat het doel is maar ook op welke manier omgegaan wordt met vertrouwelijkheid en geheimhouding. Ook worden de kosten besproken.

In deze overeenkomst leggen we ook vast dat er actief gewerkt wordt aan de oplossing. De mediator zal verklaren dat hij onpartijdig is en geen enkel belang heeft bij de inhoud van de vaststellingsovereenkomst of wanneer u een oplossing vindt voor het conflict.

Hierna start de feitelijke mediation, wat gaat er gebeuren:

  • de mediator brengt de (veelal verstoorde) communicatie tussen partijen weer op gang;
  • in het geval van het opstellen van een vaststellingsovereenkomst wordt er naar dit doel gewerkt
  • er wordt bereikt dat de ene partij aan de andere duidelijk kan maken waar het conflict naar zijn/haar opvatting over gaat;
  • er wordt bereikt dat men naar elkaar luistert en probeert om elkaar te begrijpen;
  • er wordt helder gemaakt welke belangen aan de standpunten van partijen ten grondslag liggen en welke gezamenlijke belangen die partijen hebben;
  • er wordt een situatie gecreëerd, waarin partijen zelf hun oplossing voor hun conflict bedenken.

Aan het einde van deze bijeenkomst wordt gezamenlijk bepaald of verdere mediation nog nodig is. Als dit zo is wordt er een nieuwe afspraak gemaakt voor een vervolgbijeenkomst. Dit gaat door totdat er een oplossing bereikt is. Onze ervaring is dat twee bijeenkomsten voldoende zijn om dit te bereiken.

Bespaar geld met mediation!

Uurtarief advocaat arbeidsrecht Mediation van Denk in Mogelijkheden
€  175,- € 75,-
Totale kosten
€ 350,-  € 150,-

Wij berekenen het eerste half uur van het eerste gesprek niet. Of dit nu een kennismakingsgesprek is of als er al daadwerkelijk mediation plaatsvindt. Het instaptarief bedraagt 75 euro per uur voor de eerste twee uren. Daarna geldt een tarief van 125 euro per uur. Bedragen zijn exclusief btw en er wordt per gesprek gefactureerd.

Wilt u meer weten over Mediation? Onze overheid hier informatie over, klik hier.