Reintegratietraject

Reintegratietraject: werkwijze

Re-integratietraject: Kennismaking en intakegesprek

Een kennismaking kan altijd worden aangevraagd. Het is vrijblijvend en gratis. Wanneer u na het ontvangen van onze offerte voor uw re-integratietraject beslist om het traject aan te gaan, starten we binnen 3 dagen.

Acceptatie en motivatie

Je baan kwijtraken betekent soms stilstaan bij verlies. Sommige mensen kunnen direct verder en sommige mensen hebben tijd nodig om te beseffen wat er gebeurt. Ook kan motivatie om verschillende redenen ver te zoeken zijn. Inzet van onze coachingstechnieken helpen de medewerker weer op weg door middel van inzet van ons reintegratietraject.

Personal Branding

Naar aanleiding van de gegevens die we tijdens de intakefase hebben verzameld, creëren we een stabiele basis voor het traject. Hierbij staan de antwoorden centraal op de vragen: ‘wie ben ik, wat wil ik en waar ga ik solliciteren’. Onderzoek naar vaardigheden, kwaliteiten en competenties staan in dit proces centraal. Hierbij speelt ‘Personal Branding’ een belangrijke rol.

Een cv alleen voldoet al vaak niet meer, de werkgever heeft behoefte aan een veelzijdig beeld. Door middel van Personal Branding gaan we op zoek naar de diepere lagen van de klant om deze af te stemmen op de beroepswens en de vraag van de arbeidsmarkt. Of het hier nu gaat om een heroriëntatie of voortzetting van het huidige beroep. Bij Personal Branding is ‘gevonden worden’ een belangrijk thema.

Sollicitatie & Presentatie

Als de oriëntatiefase klaar is, kunnen we aan de slag met de volgende stap in het reintegratietraject: de presentatie van de klant op de arbeidsmarkt. Er zijn hiervoor vele mogelijkheden beschikbaar, van traditioneel solliciteren via brief en cv naar het inrichten van een Facebookpagina. Alle mogelijkheden die beschikbaar zijn, kunnen we inzetten, naar gelang de behoeften van de klant afgestemd op de behoeftes van de arbeidsmarkt. Alle methodes worden in het kader van Jobmarketing tegen elkaar afgewogen zodat de meest effectieve methode gehanteerd wordt.

Het doel van Jobmarketing het leren presenteren van de kwaliteiten, eigenschappen en vaardigheden.

Jobhunting

Het Jobhunten start tijdens het reintegratietraject al direct na de intake. Het is belangrijk dat de klant direct contact heeft met potentiële werkgevers, kansen mogen niet blijven liggen en het praktische trial & error geeft een goede input aan het reintegratietraject.

Uw werknemer krijgt toegang tot ons geavanceerde systeem dat in staat is om in tegenstelling tot andere vacaturebanken een vacature al in een vroeg stadium te traceren. Uw werknemer krijgt dagelijks passende vacatures aangeboden conform de richtlijnen van het UWV. We houden rekening met de wensen en mogelijkheden van uw werknemer.

Het systeem voorkomt eindeloos zoekwerk en biedt op een intuïtieve manier mogelijkheden voor nieuwe en inspirerende vacatures. Er is inzet van een jobhunter die op zoek gaat in en buiten het netwerk van DIM Arbeidsmobiliteit naar vacatures die nog niet vervuld zijn als de werknemer moeite heeft met het vinden van geschikte vacatures.

Bonus: Portfolio Solliciteren

Als extra service en geheel vrijblijvend bieden wij uw werknemer het ‚Portfolio Solliciteren’ aan.

Zoals u ongetwijfeld weet: werkgevers en werknemers worden meer en meer verantwoordelijk gehouden voor de gezondheid op de arbeidsmarkt. Ook de ontwikkelingen op het gebied van solliciteren nemen door de komst van internet steeds meer een andere vlucht. Over een niet al te lange tijd willen werkgevers in contact komen met kandidaten die zich presenteren door middel van een portfolio („kijk eens wat ik kan?”). Dit is bijvoorbeeld een digitale presentatie (powerpoint/film).