Het re-integratietraject
Stap voor Stap

Bij de re-integratie van zieke medewerkers moet u voldoen aan de Wet Poortwachter. Gedurende 93 weken is er een aantal verplichtingen voor u als werkgever. Komt u niet alle verplichtingen na, dan riskeert u een loonsanctie van het UWV.

Denk in Mogelijkheden weet precies wat er wanneer moet gebeuren en kan dit hele traject voor u overnemen. Met ons enthousiaste team hebben we in de afgelopen 12 jaar al meer dan 300 trajecten uitgevoerd en zijn we nog altijd geheel loonsanctievrij!

Stappenplan Wet Verbetering Poortwachter

re-integratieDag 1 De werknemer meldt zich ziek. Schat in hoe lang het verzuim gaat duren en bepaal of aangepaste werkzaamheden mogelijk zijn, bij u of bij een andere werkgever. Dit kan door een arbodienst worden gedaan. Re-integratie van uw zieke werknemer begint dus al bij dag 1.

Dag 3 Afhankelijk van uw CAO of individuele overeenkomst, kunt u het salaris van uw werknemer terugbrengen tot 70%.

Week 2 Is uw werknemer nog steeds 100% arbeidsongeschikt? Voer dan een gesprek met uw bedrijfsarts. Kijkt u activerend genoeg naar uw zieke werknemer?

Week 4-5 Vraag de bedrijfsarts om een oordeel bij dreigend langdurige arbeidsongeschiktheid. Vóór week 6 moet de probleemanalyse opgesteld. Op basis hiervan volgt een re-integratieadvies. Werkhervatting in eigen functie (of aangepaste werkzaamheden) en/of bij de eigen werkgever.

Week 6 De probleemanalyse en het re-integratieadvies moet zijn opgesteld.

Week 6/7 Bespreking re-integratieadvies met werknemer. Concrete voorstellen en re-integratieactiviteiten: gericht op herstel en terugkeer. Stel doelen, beschrijf de weg er naar toe en de termijnen. Plan van aanpak als basis voor de start van de aanleg van het re-integratiedossier.

Week 12-93 Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het vervolg: dus afspraken en vervolgacties. Bewaak voortgang, houdt evaluaties en werk het re- integratiedossier bij. Iedere zes weken contacten tussen partijen (dus bezoek van de werknemer aan de arbo-arts).

Week 42 Het UWV moet bericht worden over het langdurige ziekteverzuim. Doe dit op tijd want het UWV beoordeelt uw dossier straks op tijdigheid.

Week 52 Organiseer een eerstejaarsevaluatie (opschudmoment). Is de re-integratie nog op de juiste koers? Zo nee, stel bij. Is er geen concreet perspectief op werkhervatting bij eigen werkgever, dan is re- integratie bij een andere werkgever de nieuwe stap.

Week 88 Uw werknemer ontvangt een brief van het UWV voor het aanvragen van een WIA.

Week 91 Gaat uw werknemer een WIA aanvragen? Stel dan uiterlijk twee weken voor deze aanvraag de Eindevaluatie Plan van Aanpak op. Hierin geeft u aan wat de stand van zaken is. U geeft in deze week de documenten aan uw zieke werknemer.

Week 93 Uw werknemer vraagt in deze week de WIA aan.

De Wet Poorwachter geeft dus precies aan welke stappen u moet ondernemen om met uw werknemer een geschikte oplossing te vinden. Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op.