Rapport cijfers
N

85% Outplacement score

N

Meer dan 13 jaar ervaring

N

Loonsanctievrij

Casemanagement Verzuim

Voorkom gedoe

U bent specialist in uw vak, wij zijn dat ook. Op grond van dit specialisme, casemanagement verzuim, adviseren wij om onze onafhankelijke casemanager in te schakelen. Gesteld dat u vertrouwen in uw managers heeft, weet u dan hoeveel geld u kunt besparen? Door middel van strakke regie op uw verzuimdossier voorkomt u kosten. Om die reden voorkomt u hiermee zowel de doorberekening van de uitkering van uw medewerker als ook een loonsanctie. Als gevolg van wetgeving kunnen die u nog maximaal tien jaar achtervolgen. Ontdek het belang van onafhankelijk casemanagement verzuim. Schakel daarom onze casemanager in.

 

Leer van de experts

Casemanagement verzuimTenzij u zelf aan de slag wilt met complexe wetgeving, leer dan van onze experts. Wij zijn ervaren, opgeleid en hebben al vele dossiers in handen gehad. Weliswaar is ieder dossier anders. Niet alleen onze actuele kennis van wetgeving zorgt voor goede sturing maar ook onze ervaring.

 

 

Zoals gezegd kost een zieke werknemer handen vol geld. Indien uw teamleider partij is in het verzuim, ontstaat er vaak verwarring. Immers hij heeft dan verschillende petten op. Enerzijds moet hij zorgen voor een re-integratieplek en anderzijds is ziekteverzuim ontstaan tijdens zijn dienst. Daarentegen bent u financieel verantwoordelijk, ook ná de WIA-keuring. Vandaar dat wij adviseren om onze dienst casemanagement verzuim in te zetten. Maar er is nog een reden om dat te doen. Niet alleen kennen wij de wetgeving maar we weten ook hoe we partijen zoals de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige moeten aansturen.

Robbert-Jan Spijksma

📞 023 – 574 71 03

Direct contact opnemen

Uw belangrijkste vaardigheid

Desondanks dat het hebben van een zieke werknemer soms lastig is, kunt uw wel grip krijgen op verzuim. Zoals gezegd adviseren wij om onze dienst casemanagement verzuim in te zetten. Maar los van dat: reken eens uit wat voordeliger is. Door middel van een goede calculatie kunt u veel geld besparen maar ook veel gedoe. En ga moeilijke vraagstukken niet uit de weg. Te denken valt aan het aanspreken van uw werknemer aan op het resterende arbeidsvermogen. Immers het komt zelden voor dat er géén arbeidsvermogen is. Weliswaar is dat niet altijd even makkelijk maar u zult zien dat dit altijd nog beter is dan thuis blijven zitten. Anders gezegd, kijk activerend naar de mogelijkheden die er zijn. Ofwel, spoor uw werknemer aan!

 

Zelf doen? Let goed op

Wanneer u voorkeur heeft om zelf regie te houden op uw dossier, let dan goed op. Tijdens het traject krijgt u te maken met veel partijen. Bovendien controleert het UWV uw werkzaamheden. Niet alleen moet u volgens de Wet Verbetering Poortwachter werken maar ook moet u kritisch blijven kijken naar ondermeer uw bedrijfsarts. Desondanks zijn medische beoordeling, blijft u verantwoordelijk voor zijn werk. Er is nog een reden waarom u scherp moet blijven. Wanneer u bijvoorbeeld teveel meegaat in het advies van uw bedrijfsarts, is het UWV ook kritisch en ligt een loonsanctie op de loer. Ondanks dat u betrokken bent, ligt een loonsanctie op de loer.

 

Laatste tip

Als laatste geven wij u mee dat ook dit jaar het aantal uitkeringen (WGA/IVA) toeneemt. Niet alleen de uitkeringen nemen toe maar ook dus het aantal keuringen. Door deze toename neemt dus het risico van een loonsanctie ook toe! Dat heeft alles te maken met de kritische houding van het UWV naar uw regievoering.

Zoals gezegd kijkt het UWV kritisch naar uw dossier. Te denken valt aan bijvoorbeeld of u activerend genoeg heeft gekeken naar de mogelijkheden. Dat wil zeggen dat u bijvoorbeeld goed moet zoeken naar mogelijkheden bij u als werkgever. Evenzeer is een kritische houding op Spoor-2 noodzakelijk.

Ten slotte. Er gaat een fabel rond, namelijk dat het UWV een quotum heeft op haar sancties. Zo zouden zij 30% van alle dossiers moeten sanctioneren. Gelukkig is dat een broodje aap verhaal.

 

Wij werken sinds een jaar samen met Denk In Mogelijkheden. Zij ondersteunen ons bij re-integratietrajecten, met name gericht op tweede spoor. Maar ook bij het aanvragen van een WIA uitkering, denken zij mee en voeren een dossiercheck uit om verrassingen te voorkomen.

Hun specialistische kennis is dan een meerwaarde voor ons; bijvoorbeeld het berekenen van de financiële gevolgen van een WIA uitkering voor medewerker én werkgever geeft veel duidelijkheid.

DIM adviseert ons adequaat in dergelijke trajecten en dat is een zorg minder voor ons!

Anja Vermeulen

HR Adviseur, Royal van Zanten

Recente opdrachtgevers

Opdrachtgevers

Overal actief

Nieuwsbrief

  • Aanmelden nieuwsbrief

LOGIN