Rapport cijfers

FAQ

Meer weten over DIM Arbeidsmobiliteit en onze diensten?
Vind hier het antwoord op al uw vragen.

Wat is onze werkwijze?

Voordat u bij ons aan een re-integratietraject begint, is het wellicht handig om te weten hoe ons programma eruit ziet. Daarvoor hebben wij dit handige overzicht gemaakt. Dit overzicht bekijkt u op de werkwijze pagina.

Waarvoor kan ik terecht bij DIM Arbeidsmobiliteit?

Bij DIM Arbeidsmobiliteit kunt u terecht als werkgever en werknemer. Wij helpen u bij verzuim-, re-integratie en veel andere oplossingen.

Bent u werkgever? Bekijk dan onze diensten op de werkgever pagina.

Bent u werknemer? Bekijk dan onze diensten op de werknemer pagina.

Arbeidsdeskundige en FML

Wat is een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML)?

In een FML (Functionele Mogelijkheden Lijst) worden uw beperkingen/belastbaarheid vastgelegd. Dit kan alleen maar gedaan door een arts. Bij het UWV is dat een verzekeringsarts en bij uw organisatie is dit een bedrijfsarts. Een FML kan ook een andere naam hebben: AML, LAB, IZP, IZL of belastbaarheidsprofiel.

In deze lijst kruist uw arts een aantal categorieën aan waarin u beperkt bent. Een voorbeeld kan zijn dat u in de rubriek ‘persoonlijk functioneren’ beperkt bent in het werken met deadlines. Of als u klachten heeft aan uw schouder dan bent u beperkt in de rubriek ‘dynamische handelingen’. Hierin kan worden aangekruist dat u bijvoorbeeld niet boven schouderhoogte kunt werken.

Uw arts meldt dus nooit over uw medische achtergrond maar vertaalt dit naar een ‘handleiding’. De arbeidsdeskundige of andere professionals die bij uw verzuim betrokken zijn, kunnen hiermee werken. Samen met u weten zij dus welk passend werk aangeboden kan worden. Let op: uitwisseling van medische gegevens (dus oorzaak/klacht) vindt alleen tussen u en uw arts plaats.

Wat gaat de arbeidsdeskundige er mee doen?

Wanneer u verzuimt, krijgt u te maken met twee arbeidsdeskundigen. De eerste komt nadat u één jaar arbeidsongeschikt bent. Dit kan natuurlijk ook eerder als al snel duidelijk is dat u uw oude werk definitief niet meer kunt doen. Deze arbeidsdeskundige kijkt hoe het eerste jaar verlopen is en geeft een advies over het tweede ziektejaar. Hij of zij legt de mogelijkheden vast.

Als u twee jaar arbeidsongeschikt bent, krijgt u een uitnodiging van het UWV (week 88 ™ week 93). Dit betreft een WIA-keuring. Het UWV onderzoekt of u in aanmerking komt voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. 

De verzekeringsarts bespreekt met u hoe het met u gaat en stelt opnieuw de belastbaarheid vast (plannen zijn om dit te veranderen). De Functionele Mogelijkheden Lijst wordt hier weer gehanteerd. Uw belastbaarheid wordt naar de arbeidsdeskundige van het UWV gezonden. Deze vergelijkt uw belastbaarheid met functies uit hun database en onderzoekt of u en in welke functie u nog kunt werken. Hierbij wordt bekeken wat u er nog mee kunt verdienen.

Wat onderzoekt de arbeidsdeskundige?

De arbeidsdeskundige interpreteert de Functionele Mogelijkheden Lijst. Vervolgens geeft hij of zij antwoord op de vragen:

  • Kunt u uw werk niet meer doen? Is het nog passend?
  • Kan het werk met voorzieningen en/of aanpassingen passend worden gemaakt?
  • Klopt de belastbaarheid met de geschiktheid?
  • Wat is uw arbeidsvermogen na het ziekteverlof?
  • Zijn de re-integratie-activiteiten tot nu toe zinvol
  • Bent u geschikt om werk te doen bij uw werkgever of een andere werkgever?

Uw arbeidsdeskundige is altijd onafhankelijk.

Voorbeeld Functionele Mogelijkheden Lijst inzien? Klik hier: Voorbeeld FML

LOGIN