Rapport cijfers
N

85% Outplacement score

N

Meer dan 13 jaar ervaring

N

Loonsanctievrij

FunctieLab: slim onderzoek naar arbeidsmogelijkheden

Arbeidsmogelijkheden in Spoor-2

Rondom 1 jaar arbeidsongeschiktheid van uw medewerker geeft de arbeidsdeskundige een advies over het komende jaar. Wanneer er binnen 3 maanden geen zicht is op concrete werkhervatting wordt een Spoor-2 traject geadviseerd. U heeft als werkgever de verantwoordelijkheid om geen enkele re-integratiekans te missen.

Spoor-2 onderzoekt de kansen op de externe arbeidsmarkt. Het UWV is kritisch over de wijze waarop dit gebeurt. Het moet adequaat zijn. Dit betekent dat we onder meer de afstand tot de arbeidsmarkt zo snel mogelijk moeten opheffen en/of verkleinen.

DIM doet dit door alle mogelijkheden te onderzoeken. Door samenwerking met innovatieve partners hebben we ook de beschikking over FunctieLab. Een niet te missen onderdeel van ons traject.

 

Hoe doet het UWV dit?

Bij de WIA-keuring gebruikt de AD de FML (Functionele Mogelijkheden Lijst) van de verzekeringsarts. Deze verzekeringsarts bepaalt of er bij uw medewerker sprake is van ziekte of gebrek en voert in het CBBS systeem de mogelijkheden en beperkingen van uw medewerker om arbeid te verrichten in. Dit doet de verzekeringsarts aan de hand van een lijst met beoordelingspunten waarop mogelijkheden en voorwaarden voor werk benoemd staan. De AD voert de resterende gegevens in (loon, opleiding etc.)

In dit CBBS worden kenmerken van uw medewerker vergeleken met kenmerken van arbeid. Het CBBS is dus een database met aan de ene kant informatie over functies die voorkomen op de Nederlandse arbeidsmarkt en aan de andere kant de gegevens van uw medewerker. Vervolgens vergelijkt het CBBS de kenmerken van uw medewerker met het functiebestand. Hieruit komen functies naar voren die uw medewerker in theorie nog zou kunnen doen. Het loon wat hiermee verdiend kan worden, wordt vergeleken met het oude loon. Vervolgens wordt de mate van arbeidsongeschiktheid bepaald.

FunctieLab

FunctieLab: van FML naar arbeidsmogelijkheden!

Het UWV put uit Europese datasets. Dat doet FunctieLab ook. Met andere woorden, DIM gebruikt dezelfde bronnen als het UWV voor hun CBBS. Deze zelfde koppeling is met name interessant omdat we hierdoor nog serieuzer aandacht besteden aan het arbeidsperspectief van uw medewerker. Met FunctieLab vergelijken we de FML met de functieprofielen uit deze datasets. We kunnen zelfs per taak eventuele overschrijdingen weergeven. Het voordeel hiervan is dat we een sluitende aanpak hebben maar bovenal kritisch kunnen kijken naar mogelijkheden in Spoor-2 en desgewenst ook in Spoor-1. Bovendien kunnen we inmiddels ook de loonwaarde vergelijken. Een flinke stap voorwaarts met innovatieve software van onze partners.

 

UWV-keuring

Klik op het filmpje om te zien hoe een UWV-keuring in zijn werk gaat.

Marion Derksen

📞 023 – 574 71 03

Direct contact opnemen

Meer weten?

Neem contact met ons op!

Recente opdrachtgevers

Opdrachtgevers

Overal actief

Nieuwsbrief

  • Aanmelden nieuwsbrief

LOGIN