Rapport cijfers
N

85% Outplacement score

N

Meer dan 13 jaar ervaring

N

Loonsanctievrij

Haalbaarheidsonderzoek 2e spoor

Haalbaarheidsonderzoek 2e spoor

Uw arbeidsdeskundige heeft een uitspraak gedaan in uw dossier: een haalbaarheidsonderzoek 2e spoor is nodig. De Wet Verbetering Poortwachter geeft aan dat wanneer terugkeer bij eigen werkgever niet meer mogelijk is, een re-integratietraject tweede spoor ingezet moet worden. We missen daarom geen enkele re-integratiekans.

Maar het kan zijn dat de mogelijkheden op de arbeidsmarkt te beperkt zijn. Nadat uw werknemer twee jaar ziek is geweest, volgt vervolgens de WIA-keuring. Uw dossier wordt door het UWV gecontroleerd op fouten. Kortom, onderbouw waarom u denkt dat de kansen op de arbeidsmarkt beperkt zijn. In dit geval is een haalbaarheidsonderzoek tweede spoor nuttig. En u weet het: daarmee voorkomt u een loonsanctie.

 

Waarom het nuttig is kansen te onderzoeken

Haalbaarheidsonderzoek 2e spoor

Haalbaarheidsonderzoek 2e spoor

We brengen met een haalbaarheidsonderzoek de kans van slagen in kaart. Het kan zinvol zijn om een traject tweede spoor in te zetten. Of niet. Maar in de eerste plaats heeft u een duidelijk onderbouwd dossier richting het UWV. In de tweede plaats ontvangt u een concreet advies over het vervolg.

Bij het haalbaarheidsonderzoek onderzoeken we alle re-integratiekansen van uw werknemer. Basis hiervoor is de FML en het arbeidsdeskundig onderzoek. De arbeidsdeskundige vraagt om een haalbaarheidsonderzoek wanneer er marginale benutbare mogelijkheden zijn. Er zijn dan namelijk twijfels over de haalbaarheid van een 2e spoor traject.

Bij dit onderzoek gaan we grondig te werk. Ten eerste: hoe is de motivatie van uw werknemer en ten tweede: wat gaat hier aan ten grondslag? Zijn er opleidingsmogelijkheden of is er een netwerk? Hoe ziet de FML eruit en hoe groot is de afstand tot de arbeidsmarkt en…. is deze afstand te verkleinen zodat kans op passend werk aanwezig is? En zijn er vacatures beschikbaar? Ook beschikken we over ons eigen netwerk.

Onze jobhunter gaat vervolgens aan de slag om werkgevers te benaderen. Door middel van jobhunting creëren we kansen (detachering). Samengevat: we voeren kwalitatief onderzoek uit.

Marion Derksen

📞 023 – 574 71 03

Direct contact opnemen

Zo bespaart u geld

U ontvangt een uitgebreid rapport. Deze bespreken wij met u of met uw verzuimmanager. Met dit rapport kunt u vervolgens uw dossier completeren zodat u zeker weet dat u voldoende inspanningen heeft verricht om onder andere een loonsanctie te voorkomen. Daarnaast is er ook duidelijkheid voor de werknemer: er is wel of geen perspectief. Wellicht is het aanvragen van een vervroegde WIA (IVA) een goede optie.

 

Meest gestelde vragen

Mijn arbeidsdeskundige adviseert een Haalbaarheidsonderzoek, is dat echt nodig?
Het antwoord hierop is ja. Het UWV vindt het op de eerste plaats wenselijk dat u het advies van uw arbeidsdeskundige opvolgt. Maar let wel goed op. Wanneer er sprake is van benutbare mogelijkheden, is het UWV kritisch en beoordeelt of u geen re-integratiekans mist. Misschien is het dan toch handiger om een Spoor-2 traject in te zetten. Het Haalbaarheidsonderzoek wijst uit of een Spoor-2 traject leidt tot passend werk.
Is er kans op IVA als er toch benutbare mogelijkheden zijn?
Dit blijft een moeilijke vraag. Het UWV zal beoordeelt of de belemmeringen structureel zijn en of uw werknemer 100% arbeidsongeschikt is. Als u op tijd bent met uw aanvraag, kunt u vervroegd de WIA aanvragen. Een Haalbaarheidsonderzoek wijst uit of de vermoedens van uw arbeidsdeskundige terecht zijn. Met dit rapport kunt u overwegen of vervroeg WIA aanvragen zinvol is, ook als er benutbare mogelijkheden zijn. Deze benutbare mogelijkheden zijn wel altijd marginaal als een arbeidsdeskundige een onderzoek adviseert.
Ik kan geen vervroegd WIA meer aanvragen, is een Haalbaarheidsonderzoek dan zinvol?
Ook dan kan een onderzoek zinvol zijn. Op de eerste plaats is het raadzaam om het advies van uw arbeidsdeskundige op te volgen. Maar op de tweede plaats kunt u hiermee onnodige belasting voor uw werknemer voorkomen. Wel belangrijk is dan om daarna, indien geadviseerd wordt om geen traject in te zetten, de belasting van uw werknemer in de gaten te houden. Neemt deze toe dan ontstaan er weer nieuwe re-integratiekansen.

Eén van mijn specialiteiten is het Haalbaarheidsonderzoek. Ik ga grondig en zorgvuldig te werk om geen enkele re-integratiekans te missen. Ik ben wel kritisch op de mogelijkheden en de situatie maar ik voorzie u altijd van een degelijk en goed onderbouwd advies. Niet alleen met dit onderzoek maar ook voor uw gehele dossier.

Marion Derksen

Register Casemanager , DIM Arbeidsmobiliteit

Recente opdrachtgevers

Opdrachtgevers

Overal actief

Nieuwsbrief

  • Aanmelden nieuwsbrief

LOGIN