Rapport cijfers
N

85% Outplacement score

N

Meer dan 13 jaar ervaring

N

Loonsanctievrij

Spoor-2 traject

Nadat de ziekmelding is geweest, heeft u te maken met iemand die zijn eigen werk (nog) niet kan doen. Dat is beroerd genoeg, voor u net zoals voor uw werknemer. Immers, er staat geen loonwaarde tegenover. Heeft u tegelijkertijd ook geen passend werk? Dan komt het moment dat u tijdens deze ziekteperiode het voor u ‘verplicht’ wordt te starten met een spoor-2 traject.

 

Start op tijd

Wacht daarmee niet te lang opdat het UWV uw dossier ook beoordeelt op tijdigheid. U moet van hen bovendien actief bij het dossier betrokken zijn met de bedoeling te zorgen voor uw werknemer. Aan de ene kant moet u dus kritisch kijken naar re-integratie en aan de andere kant uw dossier goed op orde houden. Desondanks dit, bieden wij hulp.

 

Belangrijkste tip om problemen te voorkomen

Alles is er op gericht om professioneel te werken. We onderscheiden bijvoorbeeld belangen, leveren kwaliteit en geven concrete adviezen met als resultaat dat u weer verder kunt. Voor een werkgever is enerzijds het al een klus om een zieke werknemer te begeleiden. Anderzijds heeft u ook nog uw eigen werkzaamheden. Daarnaast is het hanteren van onder andere de Wet Verbetering Poortwachter ook pittig. Niet alleen moet u voortdurend aan het roer staan maar u moet ook zorgen voor een volledig dossier. Het UWV wilt zien dat op dezelfde wijze uw werknemer heeft begeleid met de bedoeling hem aan het werk te houden. Hierbij is een spoor-2 traject uiteraard van belang.

 

Besteed het uit

Spoor-2 traject Laat u daarom door ons ondersteunen. Daardoor doen we het samen. Want dat scheelt ook werk en kosten. We begeleiden daarnaast dossiers richting WIA en krijgen daardoor ook veel beoordelingen te lezen. Dit delen we, opdat we u van de laatste informatie kunnen voorzien. Daar staat tegenover dat u zich kunt richten op datgene dat belangrijk is namelijk zorgen dat uw organisatie goed loopt. Daardoor ontstaat er geen verdere schade.

Robbert-Jan Spijksma

📞 023 – 574 71 03

Direct contact opnemen

Een Spoor-2 traject is handig

Door middel van onze begeleiding in een Spoor-2 traject onderzoeken we mogelijkheden. Maar het blijft niet alleen bij onderzoek, we komen vervolgens in actie. Hierbij houden we structureel contact met u. Met ons gaan werknemers daadwerkelijk aan het werk.

Onze coaches zijn gespecialiseerd in ondermeer Spoor-2 trajecten. Allen hebben jarenlange ervaring en zijn daarom betrokken geweest bij veel dossiers. Bovendien zijn wij niet gesanctioneerd, of dit nu een spoor-2 traject is, of één van onze andere diensten. Maar er is nog een reden waarom inzet van een spoor-2 traject zorgt voor beweging: we zijn onafhankelijk.

 

Stappenplan
Wet Verbetering Poortwachter

Zo krijgt u een kloppend dossier

Ons advies: volg de stappen van de Wet Verbetering Poortwachter. Daarmee heeft u een handig overzicht. Wilt u tegelijkertijd dieper op deze materie in gaan? Kijk dan eens op de website van het UWV om te lezen welke informatie zij geven. Zo bent u altijd up to date. Bovendien kunt u snel zien wat er nog moet gebeuren.

Wilt u dieper op deze materie ingaan? Dan adviseren wij u de website van het UWV te bezoeken. Bekijk ons stappenplan in deze handige infographic.

Voorkom hoge kosten

Als uw werknemer uiteindelijk ziek uit dienst gaat en tegelijkertijd een WIA aanvraagt, beoordeelt het UWV uw dossier op uw inzet. Bent u actief genoeg geweest? Zo nee dan wordt namelijk negatief beoordeeld. U krijgt vervolgens een loonsanctie. U moet uw werknemer daarom nog maximaal en jaar doorbetalen. Tegelijkertijd blijven re-integratieverplichtingen bestaan. U mag daarnaast uw werknemer niet ontslaan. Tegelijkertijd krijgt u aanwijzingen om deze sanctie weer op te heffen.

 

Zoek hulp bij het UWV

Het UWV helpt u desondanks dat wel met een Werkwijze Poortwachter. U kunt deze werkwijze gratis op deze website downloaden. Tijdens het lezen hiervan kunt u misschien veel vragen hebben. Let op, deze werkwijzer is een interpretatie van de wet door het UWV. Het is er op gericht u te ondersteunen. Om te begrijpen hoe dit voor u van toepassing kan zijn, bel ons dan even.

 

Meest voorkomende loonsancties

In 2018 heeft het UWV een top 6 gepubliceerd van de meest voorkomende loonsancties. 

  1. Spoor-1, kansen gemist: 36%
  2. Spoor-2, niet of onvoldoende ingezet: 26%
  3. Geen, onvoldoende of late re-integratie ingezet: 24%
  4. Medische inschatting bedrijfsarts: 12%
  5. Medewerking werknemer: 0,4%
  6. Overige redenen en onbekend: 1,6%

Kijk in het kennisverslag

Ter illustratie van dit betoog enkele feiten. Wist u dat er tussen 2015 en 2017 zo’n 7200 dossiers zijn gesanctioneerd ? Dit is gemiddeld 11% van de ingeleverde RIV-documenten. Het UWV heeft overigens in november 2018 een kennisverslag WIA uitgebracht. In de eerste helft 2018 zijn er een kleine 20.000 zieke werknemers die na twee jaar ziek zijn een WIA toegekend hebben gekregen. Dit betekent dus dat veel WIA-aanvragen een sanctie krijgen. Voorkom dit en werk met ons samen. Bovendien zijn wij met onze werkzaamheden nog altijd loonsanctie vrij. Er is bij ons veel kennis in huis, maak daar gebruik van. We boeken uitstekende resultaten.

 

Nog een laatste tip

Kortom, uit alles blijkt dat de begeleiding van uw werknemer behoorlijke wat om handen heeft. Daardoor kunnen er makkelijk fouten gemaakt worden. Vandaar dat wij adviseren om hulp in te schakelen. Dit kan ook bij het UWV. Anders gezegd, een deskundigenoordeel is een prettig hulpmiddel om tussentijds uw dossier te toetsen. Het komt er op neer dat het UWV kritisch kijkt naar uw inspanningen. Aangezien zij uiteindelijk een finale oordeel geeft, is het handig om tussentijds te weten hoe zij er over denken.

 

Opschonende werking

Vandaar dat wij ook dit melden bij u. Zoals gezegd is een tussentijdse toetsing, ook in een spoor-2 traject, soms erg prettig. Op grond van deze toetsing wordt het dossier opgeschoond. Dat wil zeggen dat een deskundigenoordeel een opschonende werking kent. Dat heeft alles te maken met het feit dat u uw fouten kunt herstellen. Als gevolg hiervan krijgt u opnieuw grip op uw dossier.

 

Denk In Mogelijkheden (DIM) denkt echt in mogelijkheden! DIM heeft voor onze organisatie meerdere trajecten uitgevoerd zowel haalbaarheidsonderzoeken als re-integratie spoor 2. Wij zijn uiterst tevreden over de inzet van DIM bij deze trajecten en de behaalde resultaten. Er wordt creatief meegedacht, belang van alle betrokkenen wordt meegenomen in de opzet, er is sprake van een snelle opvolging, zakelijk, concreet en praktisch zonder de zorgvuldigheid uit het oog te verliezen. Meerdere oplossingen en benaderingen worden voorgesteld, afspraken worden nagekomen en belangrijk dat de betrokken medewerkers uiterst tevreden zijn over de inzet en bijdrage vanuit DIM. Er is veel deskundigheid over de diverse trajecten, waarbij de contacten zich kenmerken door enthousiasme en een hoge betrokkenheid. Zonder enige twijfel zullen wij DIM weer benaderen als bovengenoemde trajecten zich zullen voordoen.

Joop Arts

Director Human Resources binnen Medical Devices

Recente opdrachtgevers

Opdrachtgevers

Overal actief

Nieuwsbrief

  • Aanmelden nieuwsbrief

LOGIN