Rapport cijfers
N

85% Outplacement score

N

Meer dan 13 jaar ervaring

N

Loonsanctievrij

Spoor-3 traject

In een Spoor-3 traject heeft u net zoals in een Spoor-2 traject te maken met een zieke werknemer. Maar niet alleen betreft het hier een zieke werknemer maar ook heeft u te maken met re-integratieverplichtingen. Ofschoon er geen kaders meer gelden (zoals de kaders van de Wet Verbetering Poortwachter) is het zeker zinvol om kritisch te kijken naar het arbeidsvermogen van uw werknemer. Zet daarom op tijd het Spoor-3 traject in.

 

Voorkom op deze manier veel kosten

Spoor-3 trajectZoals gezegd heeft u re-integratieverplichtingen. Het kan zijn dat u met uw verzekeraar hier afspraken over heeft gemaakt met de bedoeling deze te handhaven. Desalniettemin betekent dit wel dat u wel te maken heeft met het betalen van de uitkering van uw medewerker. Met een beetje pech zit u hier tien jaar aan vast nadat de uitkering is toegekend.

Vandaar dat de inzet van een re-integratiebureau veel geld kan besparen. Want als uw medewerker aan het werk gaat, dalen uw kosten. Immers de restverdiencapaciteit wordt benut. Daar staat tegenover dat u vervolgens minder uitkering betaalt. De investering in een Spoor-3 traject loont dus altijd! Er is nog een reden om dit te doen: hoe eerder dit u doet, des te meer kosten u bespaart. Kortom: laat het dossier dus niet los na de WIA-keuring.

 

Zo komt u verder in een Spoor-3 traject

Door middel van een Spoor-3 traject wordt door ons onderzocht waar de mogelijkheden tot arbeid liggen. Dit kan ook bij uw eigen organisatie zijn. Daarom is het verstandig om door ons uit te laten rekenen hoeveel dit kan schelen. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Ofschoon er een afstand is tot de arbeidsmarkt, weten wij als professionals hoe we werkgevers kunnen benaderen.

Samengevat: een spoor-3 traject wil dus eigenlijk niets anders zeggen dan dat we na de WIA-keuring op zoek gaan naar mogelijkheden voor uw werknemer.

Robbert-Jan Spijksma

📞 023 – 574 71 03

Direct contact opnemen

Spoor-3 trajectNadat uw werknemer gekeurd is, volgt er vaak onzekerheid. Vroeger duurde de WAO-uitkering eindeloos lang. Weliswaar is de WGA nog steeds een vangnetregeling maar de lengte is gekoppeld aan de duur van de ww. Per 1 januari 2019 dus maximaal 24 maanden. Verdient uw werknemer daarentegen zijn restverdiencapaciteit dan dalen uw kosten. Immers, u betaalt dan niet meer de leengerelateerde uitkering maar de loonaanvullingsuitkering. En die is desondanks uw betaalverplichting aanzienlijk lager.

 

 

Hoe wij met uw werknemer gaan rekenen

Kortom, net zoals we aan u de situatie uitleggen en voorrekenen, doen we dit ook met uw werknemer. Gesteld dat uw werknemer niet weet hoe de financiële toekomst eruit ziet, kunnen we drama voorkomen. Als gevolg van ons overheidsbeleid, is de duur van een WGA beperkt. Behalve als er sprake is van 100% arbeidsongeschiktheid, gaan we aan de slag met uw werknemer door middel van een Spoor-3 traject. In dit traject betrekken we daarom dus deze rekensom. In de eerste plaats vaak een prikkel om aan de slag te gaan maar in de tweede plaats bieden we uw medewerker weer perspectief.

 

Wij werken sinds een jaar samen met Denk In Mogelijkheden. Zij ondersteunen ons bij re-integratietrajecten, met name gericht op tweede spoor. Maar ook bij het aanvragen van een WIA uitkering, denken zij mee en voeren een dossiercheck uit om verrassingen te voorkomen.

Hun specialistische kennis is dan een meerwaarde voor ons; bijvoorbeeld het berekenen van de financiële gevolgen van een WIA uitkering voor medewerker én werkgever geeft veel duidelijkheid.

DIM adviseert ons adequaat in dergelijke trajecten en dat is een zorg minder voor ons!

Anja Vermeulen

HR Adviseur, Royal van Zanten

Recente opdrachtgevers

Opdrachtgevers

Overal actief

Nieuwsbrief

  • Aanmelden nieuwsbrief

LOGIN