Rapport cijfers

Stappenplan Wet Verbetering Poortwachter

Bij de re-integratie van zieke medewerkers moet u voldoen aan de Wet Verbetering Poortwachter. Gedurende 104 weken geldt een aantal verplichtingen voor u als werkgever. Komt u niet alle verplichtingen na, dan riskeert u een loonsanctie van het UWV.

DIM Arbeidsmobiliteit weet precies wat er wanneer moet gebeuren en kan dit hele traject voor u overnemen. Met ons enthousiaste team hebben we in de afgelopen 13 jaar honderden trajecten uitgevoerd en zijn we nog altijd geheel loonsanctievrij!

Stappenplan Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter

Dag 1 De werknemer meldt zich ziek. Schat in hoe lang het verzuim gaat duren en bepaal of aangepaste werkzaamheden mogelijk zijn, bij u of bij een andere werkgever. Vooral bij arbeidsconflicten, psychische klachten, rug- en schouderklachten is snelle interventie cruciaal. Bij psychische problematiek dient de begeleiding door de bedrijfsarts binnen twee weken te starten.

Dag 3 Afhankelijk van uw CAO of individuele overeenkomst, kunt u het salaris van uw werknemer terugbrengen tot 70%.

Week 2 Is uw werknemer nog steeds 100% arbeidsongeschikt? Voer dan een gesprek met uw bedrijfsarts. Kijkt u activerend genoeg naar uw zieke werknemer?

Week 4-5 Vraag de bedrijfsarts om een oordeel bij dreigend langdurige arbeidsongeschiktheid. Vóór week 6 moet de probleemanalyse opgesteld. Op basis hiervan volgt een re-integratieadvies. Werkhervatting in eigen functie (of aangepaste werkzaamheden) en/of bij de eigen werkgever.

Week 6 De probleemanalyse en het re-integratieadvies moeten zijn opgesteld. Accent moet liggen op herstel en werkhervatting/arbeidsmogelijkheden en niet op ziekte. Start met de aanleg van het dossier waarin afspraken worden vastgelegd. Geen medische gegevens vastleggen!

week 8 Plan van Aanpak opstellen, perspectief verduidelijken. Casemanager aanstellen voor regie op PvA. Ook werknemer moet zich actief opstellen voor re-integratie.

Week 12-93 Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het vervolg: dus afspraken en vervolgacties. Bewaak voortgang, houdt evaluaties en werk het re-integratiedossier bij. Iedere zes weken contact. PvA bijstellen, evaluaties bij nieuwe ontwikkelingen.

Week 42 Ziekmelden bij het UWV. Werknemer dient een afschrift van deze melding te krijgen.

Week46-52 Organiseer een eerstejaarsevaluatie (opschudmoment). Is de re-integratie nog op de juiste koers? Zo nee, stel bij. Is er geen concreet perspectief op werkhervatting bij eigen werkgever, dan is re-integratie bij een andere werkgever de nieuwe stap.

Week 88 Uw werknemer ontvangt een brief van het UWV voor het aanvragen van een WIA.

Week 91 Gaat uw werknemer een WIA aanvragen? Stel dan uiterlijk twee weken voor deze aanvraag de Eindevaluatie Plan van Aanpak op. Hierin geeft u aan wat de stand van zaken is. U geeft in deze week de documenten aan uw zieke werknemer.

Week 93 Indienen re-integratieverslag bij het UWV. Stel dit verslag samen met uw werknemer op en vermeld wat er gaande is. Medische gegevens worden door werknemer verzonden.

Week 104Einde loondoorbetalingsverplichting tenzij loonsanctie.

De Wet Verbetering Poorwachter geeft dus precies aan welke stappen u moet ondernemen om met uw werknemer een geschikte oplossing te vinden. Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op.

Vergeet niet te downloaden

We hebben dit overzicht voor u ook in een handige download geplaatst. Klik hier. Wilt u liever een printbare versie, laat het ons weten!

  • Meer weten?

    U krijgt direct reactie. Het is ook mogelijk om eerst kennis te maken. Dat is altijd vrijblijvend.

Daarom DIM:

  • 85% Outplacement score
  • meer dan 13 jaar ervaring
  • loonsanctievrij

Recente opdrachtgevers

Jellinek
Floricultura
We Fashion
Stichting Vrijwaard
Inforsa

Overal actief!

Nieuwsbrief

  • Aanmelden nieuwsbrief

LOGIN