Rapport cijfers
N

85% Outplacement score

N

Meer dan 13 jaar ervaring

N

Loonsanctievrij

Loopbaanbegeleiding

Ken de meerwaarde van loopbaanbegeleiding

Door middel van loopbaanbegeleiding houdt u uw medewerkers scherp. Maar bestaat hun baan nog over tien jaar? En is daarom bewustwording noodzakelijk? Of bestaat er ook een kans op uitval?

Intussen verandert het bedrijfsleven ten gevolge van ontwikkelingen. Op dezelfde wijze verandert daardoor ook de arbeidsmarkt. Als gevolg hiervan worden ook carrières bewuster ingericht. Ook komen we steeds meer vakmensen tekort. Bent u door dit alles voorbereid?

Maar er is nog een reden om loopbaanbegeleiding in te zetten. Daardoor krijgt u grip op uw personeelsbeleid. Is uw werknemer nog gelukkig in zijn baan? Functioneert hij intussen nog voldoende? Of heeft u te maken met hoog ziekteverzuim? Waarom is dat? Maar we onderzoeken bijvoorbeeld ook de behoeftes van uw werknemer. Vervolgens kunt u samen nieuwe stappen zetten.

 

Loopbaanbegeleiding: zeker weten dat het goed is

Met een loopbaantraject krijgt u inzicht. De ontwikkelingsbehoeften van uw werknemer worden daardoor zichtbaar. Dit kan al bijvoorbeeld met een kortdurend traject. Door middel van een intakegesprek inventariseren we mogelijkheden. Op grond hiervan richten we ons traject verder in. Alles is er op gericht om doeltreffend tot antwoorden te komen. Want aandacht voor bewustzijn is belangrijk. Zo kunnen goede keuzes gemaakt worden. Enerzijds door uw werknemer maar anderzijds ook door u. Immers een goed gesprek met uw werknemer levert inzicht op. Zowel bij u als bij uw werknemer.

 

Fred van Damme

📞 023 – 574 71 03

Direct contact opnemen

Zo voorkomt u onnodig ziekteverzuim

LoopbaanbegeleidingHeeft uw medewerker zich ziekgemeld? Dan kunt u niet vragen naar de aard en de oorzaak. Want dit betekent een overtreding van de privacywetgeving. U kunt wel vragen of er lopende zaken zijn. Ook kunt u vragen wanneer hij verwacht weer terug te zijn. Niet alleen is het van belang dit goed te bespreken. Het is ook belangrijk in te schatten of een afspraak bij de bedrijfsarts nodig is. Download anders onze handige leaflet.

Maar, u wilt ziekteverzuim voorkomen. In de eerste plaats als het ziekteverzuim hoger is dan gemiddeld. Een oorzaak kan zijn dat werknemers behoefte hebben aan aanpassingen op het werk. Maar ook kan een nieuwe uitdaging noodzakelijk zijn. Zet dan bijvoorbeeld eens loopbaanbegeleiding in. We geven aan de ene kant advies. Aan de andere kant wordt uw werknemer positief geprikkeld. Daarmee kunt u verder.

 

Duurzaamheid ook op onze agenda

ArbeidsdeskundigeNet zoals het NPDI streven wij naar samenwerking in ons vakgebied. Alleen met samenwerking, re-integreren we optimaal. Zodoende hebben we contact met bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen. Echter, loopbaanbegeleiding (en re-integratie) gaat ook over duurzame inzetbaarheid.

Oók een onderwerp dat hoog op de Europese agenda staat. Het NPDI legt vervolgens uit dat de nadruk ligt op verandering en beweging. Op dezelfde wijze staan wij achter onze trajecten. Daarnaast delen wij de kernwaarden van deze organisatie, namelijk werken vanuit betrokkenheid.

Dat heeft alles te maken met wie we zijn: betrokken, geïnformeerd en geïnteresseerd.

Ofschoon ons hoofdkantoor in Haarlem te vinden is, zijn we landelijk actief. Daardoor is er altijd een adviseur bij u in de buurt. Er is echter nog een reden om even te bellen: we helpen u graag op weg. Oók met uw andere vragen op gebied van verzuim. Daarnaast bestaat ons team uit goed opgeleide en ervaren deskundigen.

Recente opdrachtgevers

Opdrachtgevers

Overal actief

Nieuwsbrief

  • Aanmelden nieuwsbrief

LOGIN